Tác gia:Nhượng Tống

(Đổi hướng từ Tác gia:Mạc Bảo Thần)
Nhượng Tống
(1906–1949)
Nhượng Tống (tên thật Hoàng Phạm Trân, còn có bút danh là Mạc Bảo Thần) là một nhà cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là nhà văn, nhà báo kỳ cựu và là một dịch giả tài hoa thời cận đại.

Thơ sửa

Tiểu thuyết sửa

Hồi ký sửa

Văn xuôi sửa

Tác phẩm dịch sửa

Thơ sửa

Thơ Đỗ Phủ (1944) (dự án hiệu đính)

Tiểu thuyết sửa

Tuồng sửa

Sách sử sửa

Văn bia sửa

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)