Nguỵ tướng quân ca
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

魏將軍歌
將軍昔著從事衫,
鐵馬馳突重兩銜。
披堅執銳略西極,
崑崙月窟東嶄巖。
君門羽林萬猛士,
惡若哮虎子所監。
五年起家列霜戟,
一日過海收風帆。
平生流輩徒蠢蠢,
長安少年氣欲盡。
魏侯骨聳精爽緊,
華岳峰尖見秋隼。
星躔寶校金盤陀,
夜騎天駟超天河。
欃槍熒惑不敢動,
翠蕤雲旓相蕩摩。
吾為子起歌都護,
酒闌插劍肝膽露。
鉤陳蒼蒼風玄武,
萬歲千秋奉明主,
臨江節士安足數。

Nguỵ tướng quân ca
Tướng quân tích trước tòng sự sam,
Thiết mã trì đột trọng lưỡng hàm.
Phi kiên chấp nhuệ lược Tây Cực,
Côn Lôn nguyệt quật đông tiệm nham.
Quân môn Vũ Lâm vạn mãnh sĩ,
Ác nhược hao hổ tử sở giam.
Ngũ niên khởi gia liệt sương kích,
Nhất nhật quá hải thâu phong phàm.
Bình sinh lưu bối đồ xuẩn xuẩn,
Trường An thiếu niên khí dục tận.
Nguỵ hầu cốt tủng tinh sảng khẩn,
Hoa nhạc phong tiêm kiến thu chuẩn.
Tinh triền bảo hiệu kim bàn đà,
Dạ kỵ thiên tứ siêu thiên hà.
Sàm thương huỳnh hoặc bất cảm động,
Thuý nhuy vân sao tương đãng ma.
Ngô vi tử khởi ca đô hộ,
Tửu lan tháp kiếm can đảm lộ.
Câu Trần thương thương phong Huyền Vũ,
Vạn tuế thiên thu phụng minh chủ,
Lâm giang tiết sĩ an túc số.

Bài ca Nguỵ tướng quân
Tướng quân trước khoác manh áo nhung
Ngựa sắt giàm đôi tay quất lồng
Mặc giầy, càm sắc, đánh Tây Cực
Hang Trăng nhìn lại xê về đông
Vũ Lâm quân mạnh kể có vạn
Dữ như hùm xổng một mình trông
Ba năm giáo sương cửa cắm đặc
Một ngày bể gió buồm qua thông
Bạn bè thuở trước phường bơ biếng
Bọn trẻ đất Kinh đều chết điếng
Chàng Nguỵ nhanh nhẹn đã lừng tiếng
Đỉnh chót Hoa Sơn chim cắt liệng
Ngọc như sao dát, vàng sáng ngời
Ngựa trời đêm cưỡi vượt Sông Trời
Sao chổi, sao đuôi mắt nhúc nhích
Cờ mây quạt thuý ung dung chơi
Vì chàng ta hát giọng Đốc hộ
Rượu dở tuốt gươm gan ruột sổ
Câu Trần xanh lè! Huyền Vũ úa
Muôn năm chầu chực bên mình chúa
Hạng vũ phu thường đâu đáng đọ

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)