Tác gia:William Jefferson Clinton

William Jefferson Clinton
(1946–)
Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ (1993 – 2001); chồng của Hillary Clinton.
William Jefferson Clinton

Tác phẩmSửa đổi

  • Tuyên cáo 7161 về Kéo dài bảo vệ tác quyền Hoa Kỳ đối với các tác phẩm của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Wikisource dịch.
 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).