Wikisource:Phủ nhận chung

← ←Giới thiệu về Wikisource Phủ nhận chung Wikisource
Trang này cảnh báo với người đọc và người soạn bài khi sử dụng Wikisource. Tóm tắt: bạn phải chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng Wikisource, và không sử dụng Wikisource để đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc y tế.

Xin hãy đọc lời phủ nhận chung này một cách cẩn thận. Để cho đơn giản, Wikisource (hoặc dự án này, chúng tôi, v.v.) được dùng để chỉ các tác giả, người đóng góp nội dung, nhà tài trợ, hoặc bất kỳ người nào khác có liên hệ đến website Wikisource (trong đó có Tổ chức Wikimedia Foundation).

Lời phủ nhậnSửa đổi

Sự chính xácSửa đổi

Wikisource không đảm bảo về sự đúng đắn hoặc chính xác. Dự án này là một tuyển tập trực tuyến gồm những văn bản gốc có nội dung tự do, có nghĩa là, một nhóm các cá nhân tình nguyện đang phát triển nguồn tài nguyên tư liệu sơ cấp để dùng chung. Do đó, những tư liệu tìm thấy tại đây có thể chưa được xem xét bởi các chuyên gia hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, đủ tinh thông để đảm bảo tính chính xác của văn bản. Hơn nữa, văn bản được lưu trữ như nó vốn có; những lỗi do tác giả tạo ra sẽ được để lại như nó vốn có để đảm bảo tính toàn vẹn của tác phẩm.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy văn bản có giá trị và chính xác nào trên Wikisource, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo (dù theo cách nào đi chăng nữa) tính đúng đắn của tài liệu tìm thấy tại đây. Cụ thể hơn, các văn bản y tế hoặc pháp lý tại Wikisource có thể có sai sót hoặc lỗi thời. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với một chuyên gia có bằng cấp để tìm hiểu về thông tin này.

Trách nhiệm pháp lýSửa đổi

Các tác giả, người đóng góp nội dung, nhà tài trợ, hoặc bất cứ người nào khác có liên hệ với Wikisource, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không chịu trách nhiệm về sự xuất hiện các thông tin thiếu chính xác hay phỉ báng hoặc việc bạn dùng các thông tin có trong hoặc liên kết đến từ các trang web này.

Không thể tìm cách gây hại cho Wikisource vì sự thiếu chính xác và thiếu đúng đắn như đề cập ở trên, vì nó là một hội tự nguyện của các nhân cá nhân được tự do phát triển để tạo ra các nguồn tài nguyên mang tính giáo dục, văn hóa và thông tin trực tuyến mã nguồn mở khác nhau. Hơn nữa, Wikisource không chịu trách nhiệm nếu có ai đó thay đổi, sửa chữa, điều chỉnh, hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đã đăng lên Wikisource hoặc các dự án liên quan của nó.

Cấp phépSửa đổi

Bạn có thể sử dụng nội dung tại website này theo các điều khoản được mô tả trong bản mẫu cấp phép và các điều khoản chung được mô tả trong Wikisource:Quy định về bản quyền. Phần lớn trường hợp, tác phẩm thuộc về phạm vi công cộng hoặc tương thích với Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi.

Bạn được tự do tác tạo nội dung Wikisource một cách tự do và miễn phí giống như chúng tôi đang làm đây. Không có thỏa thuận, hợp đồng, hoặc trách nhiệm pháp lý nào được tạo ra giữa bạn và website (hoặc bất cứ ai có liên hệ đến website). Tuy chúng tôi cố gắng chắc chắn cung cấp các thông tin bản quyền chính xác, bạn phải chịu trách nhiệm kiểm chứng lại tình trạng bản quyền của tác phẩm mà bạn sử dụng hoặc sao chép.

Vi phạm pháp luật bản địaSửa đổi

Xin chú ý rằng nội dung tìm thấy ở đây có thể vi phạm pháp luật của quốc gia hoặc quyền tài phán của nơi bạn đang xem thông tin này. Wikisource không khuyến khích sự vi phạm bất cứ nền luật pháp nào, nhưng vì thông tin này được lưu trữ trên một máy chủ tại bang Florida của Hoa Kỳ, nó được duy trì chiểu theo sự bảo hộ có được theo Hiến pháp Bang Florida (Điều 1 Mục 4), Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa KỳTuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Pháp luật tại quốc gia bạn có thể không công nhận bảo vệ quyền tự do ngôn luận rộng rãi như luật Florida và Hoa Kỳ hay các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hoặc có hạn chế không công nhận các bộ luật đó, vì vậy Wikisource không thể chịu trách nhiệm vì bất kỳ khả năng vi phạm các pháp luật đó nếu bạn liên kết đến tên miền này hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có chứa tại đây theo bất kỳ cách nào.