Lam Sơn thực lục

Lam Sơn thực lục  (1431) 
của Nguyễn Trãi, do Mạc Bảo Thần dịch

Lam Sơn thực lục là tác phẩm ghi chép tóm tắt quá trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống nhà Minh (1418-1427). Nguyên bản bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi viết, Lê Lợi đề tựa. Tuy người đời sau có sửa chữa, thêm bớt, Lam Sơn thực lục vẫn là tài liệu có giá trị lịch sử chân thực. Tác phẩm được Mạc Bảo Thần dịch năm 1944, NXB Tân Việt tái bản lần thứ 3 năm 1956.

NGUYỄN TRÃI
biên-soạn
LÊ THÁI-TỔ
đề tựa

LAM
SƠN

THỰC-LỤC


TÂN VIỆT

NGUYỄN TRÃI
BIÊN-SOẠN

LÊ THÁI-TỔ
ĐỀ-TỰA


LAM-SƠN

THỰC LỤC

(Truyện Lê Thái-tổ khởi nghĩa ở Lam-sơn)

BẢN DỊCH CỦA MẠC BẢO THẦN


IN LẦN THỨ BA
(Sửa-chữa cẩn-thận)Tài-liệu lịch-sử
cuộc giải-phóng dân-tộc Việt-nam
TÂN VIỆT
1956

Kính tặng

Nguyễn văn Tố tiên-sinh
để tỏ lòng cảm-tạ Tiên-sinh
đã chỉ-bảo và giúp-đỡ cho
trong khi lượm-nhặt tài-liệu.

Bảo Thần


LAM-SƠN thực lục xuất-
bản lần thứ ba do nhà
TÂN-VIỆT — in xong ngày
10-7-1956 tại nhà in riêng
của nhà xuất-bản TÂN-
VIỆT Giấy phép số 1350
của nha Thông-Tin N-V

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)