Độc toạ - 獨坐
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

獨坐
悲愁回白首,
倚杖背孤城。
江斂洲渚出,
天虛風物清。
滄溟服衰謝,
朱紱負平生。
仰羨黃昏鳥,
投林羽翮輕。

Độc tọa
Bi sầu hồi bạch thủ,
Ỷ trượng bội cô thành.
Giang liễm châu chử xuất,
Thiên hư phong vật thanh.
Thương minh phục suy tạ,
Chu phất phụ bình sinh.
Ngưỡng tiện hoàng hôn điểu,
Đầu lâm vũ cách khinh.

Ngồi một mình
Thương thu phờ tóc bạc
Tựa gậy, dựa bên thành
Nước xuống bãi sông nổi
Trời quang phong cảnh xinh
Lòng son bao tủi thẹn
Sông biếc vẫn lênh đênh
Ghen với chim chiều tối
Về rừng cánh nhẹ thênh

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)