Cù Đường lưỡng nhai

Cù Đường lưỡng nhai - 瞿塘兩崖
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

瞿塘兩崖
三峽傳何處,
雙崖壯此門。
入天猶石色,
穿水忽雲根。
猱玃鬚髯古,
蛟龍窟宅尊。
羲和冬馭近,
愁畏日車翻。

Cù Đường lưỡng nhai
Tam Giáp truyền hà xứ,
Song nhai tráng thử môn.
Nhập thiên do thạch sắc,
Xuyên thuỷ hốt vân căn.
Nhu quắc tu nhiêm cổ,
Giao long quật trạch tôn.
Hy hoà đông ngự cận,
Sầu uý nhật xa phiên.

Hai mạn núi Cù Đường
Tiếng đồn Ba Thác đâu đây
Chơi vơi hai mạn cửa này hiểm sao
Đá trên xanh ngất trời cao
Bóng im đáy nước chạm vào chân mây
Hang rồng sâu thẳm ai hay
Đười ươi, khỉ độc râu, mày lạ ghê
Tiết đông ngày ngắn chỉn e
Hy Hoà vấp đổ cả xe mặt trời

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)