Cam lâm - 甘林
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

甘林
舍舟越西崗,
入林解我衣。
青芻適馬性,
好鳥知人歸。
晨光映遠岫,
夕露見日晞。
遲暮少寢食,
清曠喜荊扉。
經過倦俗態,
在野無所違。
試問甘藜藿,
未肯羨輕肥。
喧静不同科,
出處各天機。
勿矜朱門是,
陋此白屋非。
明朝步鄰里,
長老可以依。
時危賦斂數,
脫粟為爾揮。
相攜行豆田,
秋花靄菲菲。
子實不得吃,
貨市送王畿。
盡添軍旅用,
迫此公家威。
主人長跪問,
戎馬何時稀。
我衰易悲傷,
屈指數賊圍。
勸其死王命,
慎莫遠奮飛。

Cam lâm
Xá chu việt tây cương,
Nhập lâm giải ngã y.
Thanh sô thích mã tính,
Hảo điểu tri nhân quy.
Thần quang ánh viễn tụ,
Tịch lộ kiến nhật hy.
Trì mộ thiểu tẩm thực,
Thanh khoáng hỉ kinh phi.
Kinh quá quyện tục thái,
Tại dã vô sở vi.
Thí vấn cam lê hoắc,
Vị khẳng tiện khinh phì.
Huyên tĩnh bất đồng khoa,
Xuất xứ các thiên cơ.
Vật căng chu môn thị,
Lậu thử bạch ốc phi.
Minh triêu bộ lân lý,
Trưởng lão khả dĩ y.
Thì nguy phú liễm sổ,
Thoát túc vi nhĩ huy.
Tương huề hành đậu điền,
Thu hoa ải phi phi.
Tử thực bất đắc ngật,
Hoá thị tống vương kỳ.
Tận thiêm quân lữ dụng,
Bách thử công gia uy.
Chủ nhân trường quỵ vấn,
"Nhung mã hà thì hy".
Ngã suy dị bi thương,
Khuất chỉ sổ tặc vi.
"Khuyến kỳ tử vương mệnh,
Thận mạc viễn phấn phi."

Rừng ngọt
Bỏ thuyền qua cồn Tây
Vào rừng bỏ áo ngồi
Cỏ non vừa ý ngựa
Chim đẹp quen mặt người
Sương đêm giờ đã ráo
Non xa nắng sớm soi
Tuổi già ăn ngủ ít
Lều cỏ thích thảnh thơi
Thù tiếp ngại lễ phép
Quê kệch quen đi rồi
Dưa muối đã quen dạ
Ngựa xe hơn gì ai
Ồn tĩnh khác hẳn nhau
Ham chuộng tuỳ tính trời
Đừng tưởng lầu son sang
Mà bảo nhà tranh tồi
Sớm mai qua làng xóm
Bạn già trò chuyện chơi
Đời loạn thuế khoá nặng
Cơm lứt mời ta xơi
Giắt nhau xem ruộng đậu
Hoa thu chúm chím cười
Có quả không được ăn
Bán tiền nộp nay mai
Dùng cả vào việc quân
Lệnh quan khó van nài
Chủ nhà quỳ gối hỏi:
"Loạn lạc bao giờ ngơi?"
Bấm tay tính tướng giặc
Lòng riêng, riêng ngậm ngùi
"Cố chết giúp nhà nước
"Trốn lủi đừng anh ơi!"

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)