Từ nam tịch vọng - 祠南夕望
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

祠南夕望
百丈牽江色,
孤舟泛日斜。
興來猶杖屨,
目斷更雲沙。
山鬼迷春竹,
湘娥倚暮花。
湖南清絕地,
萬古一長嗟。

Từ nam tịch vọng
Bách trượng khiên giang sắc,
Cô chu phiếm nhật tà.
Hứng lai do trượng lũ,
Mục đoạn cánh vân sa.
Sơn quỷ mê xuân trúc,
Tương nga ỷ mộ hoa.
Hồ Nam thanh tuyệt địa,
Vạn cổ nhất trường ta.

Chiều trông phía nam đền
Trăm trượng mê sông đẹp
Thuyền con thả bóng tà
Nức lòng giầy, gậy sẵn
Bặt mắt cát, mây nhoà
Ma núi xuân len trúc
Thần sông bóng lẩn hoa
Thở dài cảnh xinh tuyệt
Muôn thuở một Trường Sa

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)