Chú mộng - 晝夢
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

晝夢
二月饒睡昏昏然,
不獨夜短晝分眠。
桃花氣暖眼自醉,
春渚日落夢相牽。
故鄉門巷荊棘底,
中原君臣豺虎邊。
安得務農息戰鬥,
普天無吏橫索錢。

Chú mộng
Nhị nguyệt nhiêu thuỵ hôn hôn nhiên,
Bất độc dạ đoản trú phân miên.
Đào hoa khí noãn nhãn tự tuý,
Xuân chử nhật lạc mộng tương khiên.
Cố hương môn hạng kinh cức để,
Trung Nguyên quân thần sài hổ biên.
An đắc vụ nông tức chiến đấu,
Phổ thiên vô lại hoành sách tiền.

Mộng ngày
Một giấc ly bì giữa tháng hai
Phải rằng ngày ngắn ngủ bù chơi
Chiều xuân ấm áp hoa say mất
Bóng xế mông mênh mộng ghẹo người
Nước cũ vua kề lưng gấu sói
Quê xưa nhà giữa đám chông gai
Bao giờ giặc hết dân yên nghiệp
Quan chẳng ăn tiền khắp dưới trời?

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)