Long Môn các - 龍門閣
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

龍門閣
清江下龍門,
絕壁無尺土。
長風駕高浪,
浩浩自太古。
危途中縈盤,
仰望垂線縷。
滑石欹誰鑿,
浮梁裊相拄。
目眩隕雜花,
頭風吹過雨。
百年不敢料,
一墜那得取。
飽聞經瞿塘,
足見度大庾。
終身歷艱險,
恐懼從此數。

Long Môn các
Thanh giang hạ Long Môn,
Tuyệt bích vô xích thổ.
Trường phong giá cao lãng,
Hạo hạo tự thái cổ.
Nguy đồ trung oanh bàn,
Ngưỡng vọng thuỳ tuyến lũ.
Hoạt thạch y thuỳ tạc,
Phù lương diểu tương trụ.
Mục huyễn vẫn tạp hoa,
Đầu phong xuy quá vũ.
Bách niên bất cảm liệu,
Nhất truỵ na đắc thủ.
Bão văn kinh Cù Đường,
Túc kiến độ Đại Dữu.
Chung thân lịch gian hiểm,
Khủng cụ tòng thử sổ.

Gác Long Môn
Sông trong xuống Long Môn
Vách đứng không tấc đất
Từ cổ vẫn ào ào
Gió dài sóng cao ngất
Lối hiểm vòng vèo qua
Trông như đường chỉ đặt
Ai đục đá lênh chênh?
Cầu treo lơ lửng vắt
Mưa tạt nhức bên đầu
Hoa rơi quáng đôi mắt
Trăm năm dám chắc đâu
Trượt cẳng thôi đi đứt
Đại Dữu với Cù Đường
Nghe nói như đây tất
Gian hiểm trải quanh đời
Chuyến này lo sợ nhất

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)