Cửu nhật - 九日
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

九日
去年登高郪縣北,
今日重在涪江濱。
苦遭白髮不相放,
羞見黃花無數新。
世亂郁郁久為客,
路難悠悠常傍人。
酒闌卻憶十年事,
腸斷驪山清路塵。

Cửu nhật
Khứ niên đăng cao thê huyện bắc,
Kim nhật trùng tại phù giang tân.
Khổ tao bạch phát bất tương phóng,
Tu kiến hoàng hoa vô số tân.
Thế loạn uất uất cửu vi khách,
Lộ nan du du thường bàng nhân.
Tửu lan khước ức thập niên sự,
Trường đoạn ly sơn thanh lộ trần.

Ngày mồng chín
Năm ngoái lên cao miệt huyện Thê
Bến Bồi nay cũng vẫn xa quê
Bấm hoài tóc bạc đầu khôn gỡ
Gặp mãi hoa vàng mặt cũng ê
Vất vưởng nhớ người đường lối nghẽn
Bơ phờ trốn loạn tháng ngày đi
Rượu tàn nhớ chuyện mười năm cũ
Đứt ruột con đường dưới núi Ly

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)