Mục lục:Ba phon hoa 3.pdf

Tựa đềBả phồn hoa/Quyển thứ ba
Tập3
Dịch giảNhượng Tống
Nhà xuất bảnNguyễn Văn Cư
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản1928
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)