Bạch Đế thành tối cao lâu

Bạch Đế thành tối cao lâu - 白帝城最高樓
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

白帝城最高樓
城尖徑昃旌旆愁,
獨立縹緲之飛樓。
峽坼雲霾龍虎臥,
江清日抱黿鼉游。
扶桑西枝對斷石,
弱水東影隨長流。
杖藜歎世者誰子,
泣血迸空回白頭。

Bạch Đế thành tối cao lâu
Thành tiêm kính trắc tinh bái sầu,
Độc lập phiêu miểu chi phi lâu.
Giáp sách vân mai long hổ ngoạ,
Giang thanh nhật bão ngoan đà du.
Phù tang tây chi đối đoạn thạch,
Nhược thuỷ đông ảnh tuỳ trường lưu.
Trượng lê thán thế giả thuỳ tử,
Khấp huyết bính không hồi bạch đầu.

Lầu cao nhất trên thành Bạch Đế
Lối hẹp cờ tàn gió cuốn xô
Một mình lầu chắm đứng xo ro
Lẩn mây núi vắng hùm rồng ngủ
Rỡn nắng dòng trong cá giải đua
Nhược Thuỷ bóng theo sông uốn éo
Phù Tang cành phất đá lô nhô
Than đời ai kẻ đương lê gậy
Đầu bạc quay nhìn lệ máu khô.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)