Nguyệt - Tàn dạ thuỷ minh lâu

Nguyệt - Tàn dạ thuỷ minh lâu - 月-殘夜水明樓
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

月-殘夜水明樓
四更山吐月,
殘夜水明樓。
塵匣元開鏡,
風簾自上鉤。
兔應疑鶴發,
蟾亦戀貂裘。
斟酌姮娥寡,
天寒耐九秋。

Nguyệt - Tàn dạ thuỷ minh lâu
Tứ canh san thổ nguyệt,
Tàn dạ thuỷ minh lâu.
Trần hạp nguyên khai kính,
Phong liêm tự thượng câu.
Thỏ ứng nghi hạc phát,
Thiềm diệc luyến điêu cừu.
Châm chước Hằng Nga quả,
Thiên hàn nại cửu thu.

Trăng - Đêm lụn, sông soi gác
Đêm lụn, sông soi gác,
Canh tư núi nhả trăng.
Thỏ ngờ tóc bạc hẳn,
Thiềm mến áo cừu chăng?
Mành gió neo cong vắt,
Hộp trần gương sáng trưng.
Chị Hằng thương phận goá,
Thu lạnh chịu nằm dưng.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)