Thể loại:Creative Commons BY-SA

Các tác phẩm sau được phát hành theo một giấy phép Creative Commons BY-SA, trong đó có Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 2.0, Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 2.5, và Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, tất cả các giấy phép này đều cho phép sử dụng, phân phối, và tạo sản phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không thay đổi giấy phép, và tác giả gốc phải được ghi công.

Trang trong thể loại “Creative Commons BY-SA”

Thể loại này chứa 130 trang sau, trên tổng số 130 trang.

T

Tập tin trong thể loại “Creative Commons BY-SA”

Thể loại này gồm tập tin sau.