Phan Châu Trinh
(1872–1926)
Phan Châu Trinh (chữ Hán: 潘周楨; còn được gọi Phan Chu Trinh) là một nhà thơ, nhà văn, chí sĩ yêu nước thời cận đại của Việt Nam, người mở đầu cho phong trào Duy Tân và có công lớn trong việc sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục.
Phan Châu Trinh

Diễn văn Sửa đổi

Tiểu luận Sửa đổi

Tựa sách Sửa đổi

Đối thoại Sửa đổi

Phỏng vấn Sửa đổi

Thư từ Sửa đổi

Kiến nghị Sửa đổi

Điều trần Sửa đổi

Thơ Sửa đổi

Tác phẩm dịch Sửa đổi

Tác phẩm viết về ông Sửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


 
Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.