Thư cảm ơn Toàn quyền Sarraut đã cho ở thêm một năm

Thư cảm ơn Toàn quyền Sarraut đã cho ở thêm một năm
của Phan Châu Trinh

Thưa Ngài Toàn quyền

Ông quan ba Roux đã tôi hay là Ngài đã cho phép tôi lưu lại Pháp thêm một năm nữa. Tôi xin gửi thư này để cảm ơn Ngài.

Ngoài ra tôi sẽ rất sung sướng được đến chào Ngài trước khi rời để đi Houlgate.

Tôi xin trân trọng kính chào Ngài.

Phan Châu Trinh(1)


Chú thích

(1) Thư viết tay, bằng quốc ngữ, nét chữ viết và chữ ký đều không giống chữ của Phan Châu Trinh, có thể do người khác viết dùm. Góc trái có ghi của người nhận thư "Tôi đã tiếp Phan Châu Trinh" chữ ký không rõ, chắc là của văn phòng Bộ Thuộc địa

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.