Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Các tác phẩm trong thể loại này nên được đánh dấu bằng tiêu bản {{GFDL}} như ở trên.

Trang trong thể loại “GFDL”

Thể loại này chứa 124 trang sau, trên tổng số 124 trang.

T