Thể loại:Bản mẫu giấy phép

Thể loại này gồm các bản mẫu chỉ ra giấy phép hoặc tình trạng pháp lý của một bài viết.

Từ khóa: Bản quyền, Phạm vi công cộng (Sử dụng hợp lý bị cấm tại đây).

Hướng dẫn phạm vi công cộngSửa đổi

 • PD-old cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 100 năm.
 • PD-old-80 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 80 năm.
 • PD-old-75 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 75 năm.
 • PD-old-70 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 70 năm.
 • PD-old-60 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 60 năm.
 • PD-old-50 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 50 năm.
 • PD-1923 cho các tác phẩm xuất bản trước 1923.
 • PD-1996 cho các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 và không được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó.
 • PD-USGov cho các tác phẩm của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, cơ quan quân sự, NASA, EOP, hoặc DOT.
 • PD-USGov-DOT cho các hình ảnh của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ.
 • PD-USGov-Military-Army-USACMH cho các tác phẩm của Trung tâm Lịch sử quân sự của quân đội Hoa Kỳ.
 • PD-USGov-NASA hoặc PD-NASA cho các tác phẩm gốc của NASA.
 • PD-USGov-POTUS cho các tác phẩm của Văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ (EOP).
 • PD-UKGov cho một số tác phẩm của chính phủ Anh.
 • PD-nonUK cho các tác phẩm có bản quyền vĩnh viễn tại Anh nhưng hết hạn bản quyền bên ngoài Vương quốc Anh.
 • PD-release cho các tác phẩm mà tác giả tuyên bố từ bỏ bản quyền.
 • PD-self cho các tác phẩm mà tác giả đồng ý chuyển vào phạm vi công cộng.
 • PD-art cho các bản sao của các tác phẩm nghệ thuật gốc đã hết hạn bản quyền.
 • PD-US-no-renewal cho các tác phẩm của Hoa Kỳ mà bản quyền không được gia hạn.
 • PD-US-no-notice cho các tác phẩm của Hoa Kỳ được xuất bản mà không có ghi chú bản quyền.
 • PD-UN cho một số tác phẩm của Liên Hiệp Quốc.
 • PD-LN cho một số tác phẩm của Hội Quốc Liên.
 • PD-PRC-exempt hoặc PD-CN cho các tác phẩm không có bản quyền ở Trung Quốc Đại lục và có thể ở nơi khác.
 • PD-MacaoGov hoặc PD-MO cho các tác phẩm chính thức không có bản quyền ở Ma Cao và có thể ở nơi khác.
 • PD-ROC-exempt hoặc PD-TW cho các tác phẩm không có bản quyền ở Đài Loan và có thể ở nơi khác.
 • Author-PD-old cho các tác giả (không phải tác phẩm) đã chết ít nhất 100 năm.
 • Author-PD-old-70 cho các tác giả (không phải tác phẩm) đã chết ít nhất 70 năm.
 • Author-PD-old-50 cho các tác giả (không phải tác phẩm) đã chết ít nhất 50 năm.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bản mẫu giấy phép”

101 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 101 trang.

P