Bản mẫu:Pvcc/1996

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Dành cho các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng, được xuất bản lần đầu tiên từ năm 1923 đến 1996.

{{Pvcc/1996|năm tác giả chết}}

Sử dụng thích hợp giấy phép {{PVCC-1996}} theo năm tác giả chết.</noinclude>