Bản mẫu:PVCC-tác giả-phát hành

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì nó đã được tác giả phát hành ra phạm vi công cộng.

 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Symbol comment vote.svg Bản mẫu này đưa trang vào Thể loại:PVCC-tác giả-phát hành