Bản mẫu:Giấy phép dịch

Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Khung giấy phép áp dụng cho tình trạng bản quyền của nội dung gốc sẽ xuất hiện ở đây.

 
Bản dịch:
Bản dịch này không đưa ra thông tin bản quyền và có thể bị xóa.
Nếu bạn muốn giúp, xem Trợ giúp:Bản quyền hay gửi ý kiến.

 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Sử dụng bản mẫu này để ghi chú giấy phép của một tác phẩm gốc bằng tiếng nước ngoài (không phải tiếng Việt) và bản dịch của nó với hai giấy phép riêng biệt. Để được đăng nội dung lên Wikisource, cả hai bản gốc lẫn bản dịch đều phải được cấp phép một cách tự do hoặc thuộc về phạm vi công cộng, và cả hai giấy phép này đều phải được ghi rõ, thậm chí khi chúng dùng cùng giấy phép.

Bạn thêm vào bản mẫu giấy phép tương ứng (bao gồm cả cặp ngoặc móc) vào trong các tham số tương ứng. Bạn cần phải ghi rõ tên tham số khi sử dụng.

{{giấy phép dịch
 | bản gốc  = 
 | bản dịch = 
}}

Ví dụ

sửa
{{giấy phép dịch
 | bản gốc  = {{PVCC-cũ}}
 | bản dịch = {{PVCC-tôi}}
}}
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.

 


Xếp thể loại

sửa

Nếu bạn không cung cấp một giấy phép cho bản dịch, bản mẫu này sẽ tự đông thêm trang vào Thể loại:Bản dịch thiếu Bản mẫu giấy phép