Bản mẫu:PVCC-phát hành

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì chúng đã được người giữ bản quyền phát hành ra phạm vi công cộng.

 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-phát hành hoặc Thể loại:PVCC-phát hành.