Bản mẫu:PVCC-nghệ thuật

Hình này thuộc phạm vi công cộng ở nhiều quốc gia vì là một hình thức tái tạo của một tác phẩm nghệ thuật đã hết hạn bản quyền.

 
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-nghệ thuật.