Bản mẫu:CC-by-3.0-Hoa Kỳ

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 3.0 Hoa Kỳ. Một cách tóm tắt: bạn được tự do phân phối và chỉnh sửa tập tin miễn là bạn ghi công tác giả hoặc người cấp giấy phép. Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:CC ghi công 3.0.