Bản mẫu:CC-BY-2.5

Tập tin này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công 2.5.

Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

 

Cách dùngSửa đổi

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:CC ghi công 2.5.