Hán văn độc tu 1936-1937

Hán văn độc tu  (1936-1937) 
của Phan Khôi

Chuyện mục dạy chữ Hán trên báo Sông Hương. Lời nói đầu đăng ở số 1 (1 Août 1936), trang 1

HÁN VĂN ĐỘC TU

Ấy là một mục đã bắt đầu đăng ở tờ báo nầy, xin giở đến trang 4 và 5 thì thấy, là mục dạy cho những người biết chữ Pháp rồi học chữ Hán mà không cần phải có thầy.

Theo lối các ông đồ dạy chữ nho chichưng kỳthửa, mà học cho thông thì phải mất nhiều năm lắm.

Đây chúng tôi bày ra một phương pháp mới tìm ra mẹo luật mà dạy như dạy chữ Pháp nên người học rất là chóng biết.

Năm trước có đăng mục này một ít trong báo Phụ nữ tân văn, nhiều người học rồi, thấy hiệu quả mau lắm. Giữa chừng không đăng nữa, ai nấy đều lấy làm tiếc.

Nay chúng tôi đăng lại ở đây và sẽ tiếp tục đăng thêm nữa cho trọn một công việc mà nhiều người đã nhận là có ích.

Những bài đăng ở Phụ nữ tân văn rồi, nay đăng lại ở đây có sửa đổi một ít, lần thứ hai bao giờ cũng có hoàn thiện hơn lần đầu.

Chương trình giáo dục ngày nay có học môn chữ Hán. Vậy chúng tôi mong công việc chúng tôi làm đây có phần giúp đỡ cho bạn thanh niên.

Ai muốn học nên mua ngay từ số đầu và cắt lấy trong mỗi số mà đóng thành tập cũng tiện lắm.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)