Cao Bá Quát
(1809–1855)
Cao Bá Quát (chữ Hán: 高伯适) là một nhà thơ Việt Nam. Ông có tên tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Thơ văn của ông được vua Tự Đức, một người giỏi văn thơ, đã phải ngợi khen: Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán (Văn như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát, đời Tiền Hán không có ai bằng).

Trích dẫn từ Cao Bá Quát của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.

Tác phẩm Sửa đổi

Hát nói Sửa đổi

Thơ chữ Hán Sửa đổi

Những bài có nêu rõ thời gian Sửa đổi

Những bài làm trong khi đi thi hội Sửa đổi
Làm trong khi bị giam Sửa đổi
Làm trong khi đi xuất dương hiệu lực Sửa đổi
Làm sau khi được tha và bổ vào Viện Hàn lâm Sửa đổi

Khác Sửa đổi

Tác phẩm viết về ông Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.