Wikisource:Văn kiện tôn giáo

(đổi hướng từ Wikisource:Phật giáo)
Tác phẩm Văn kiện tôn giáo
Trang này liệt kê các văn kiện tôn giáo có trên Wikisource.
Biểu tượng tôn giáo

Phật giáoSửa đổi

 
Biểu tượng của Phật giáo

KệSửa đổi

Đạo giáoSửa đổi

Kitô giáoSửa đổi

Kinh Thánh (bản dịch của Phan Khôi 1926)Sửa đổi

Kinh cầu nguyệnSửa đổi

Bài giảngSửa đổi

Thư tínSửa đổi

Sổ sáchSửa đổi

Ca khúcSửa đổi