Chủ đề:Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam
Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam, tồn tại từ năm 1960 đến 1980 (trước khi bị thay thế bằng Hội đồng Nhà nước) và từ năm 1992 đến nay. Từ năm 1946 đến năm 1960 gọi là Ban Thường trực Quốc hội.

Tác phẩm Sửa đổi

Pháp lệnh Sửa đổi

Pháp lệnh đã hết hiệu lực Sửa đổi

Pháp lệnh còn hiệu lực Sửa đổi

Pháp lệnh hiện hành Sửa đổi

Nghị quyết Sửa đổi

Quốc hội khóa II (1960-1964) Sửa đổi

Quốc hội khóa III (1964-1971) Sửa đổi

Quốc hội khóa IV (1971-1975) Sửa đổi

Quốc hội khóa V (1975-1976) Sửa đổi

Quốc hội khóa VI (1976-1981) Sửa đổi

Quốc hội khóa XIII (2011-2016) Sửa đổi

 

Một số hoặc tất cả tác phẩm trong chủ đề này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".