Trang được sửa đổi nhiều lần nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 01:25, ngày 11 tháng 1 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Updates for this page are running twice a month.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tác gia:Quốc hội Việt Nam‏‎ (169 phiên bản)
 2. Hiến chương Liên Hiệp Quốc‏‎ (146 phiên bản)
 3. Đại Nam Quốc sử Diễn ca‏‎ (141 phiên bản)
 4. Tác gia:Phan Khôi‏‎ (132 phiên bản)
 5. Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan‏‎ (85 phiên bản)
 6. Tác gia:Nguyễn Trãi‏‎ (84 phiên bản)
 7. Hiến pháp Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết 1977‏‎ (80 phiên bản)
 8. Bình Ngô đại cáo (Ngô Tất Tố dịch)‏‎ (77 phiên bản)
 9. Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/Chương XII‏‎ (76 phiên bản)
 10. Tác gia:Hồ Chí Minh‏‎ (75 phiên bản)
 11. Luật Thi hành án dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam‏‎ (75 phiên bản)
 12. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967‏‎ (72 phiên bản)
 13. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956‏‎ (71 phiên bản)
 14. Hiệp định Paris 1973‏‎ (70 phiên bản)
 15. Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam 2014 (sửa đổi)‏‎ (70 phiên bản)
 16. Tác gia:Phan Kế Bính‏‎ (64 phiên bản)
 17. Nam quốc sơn hà‏‎ (64 phiên bản)
 18. Truyện Kiều‏‎ (62 phiên bản)
 19. Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan/Nghị định thư về ngừng bắn (bản bốn bên)‏‎ (61 phiên bản)
 20. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001‏‎ (60 phiên bản)
 21. Diễn văn nhậm chức lần thứ nhất của Barack Obama‏‎ (60 phiên bản)
 22. Trang Chính‏‎ (59 phiên bản)
 23. Đạo Đức kinh‏‎ (58 phiên bản)
 24. Luật Giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2019‏‎ (57 phiên bản)
 25. Tác gia:Nguyễn Du‏‎ (56 phiên bản)
 26. Hai sắc hoa Tigôn‏‎ (55 phiên bản)
 27. Tam quốc diễn nghĩa‏‎ (54 phiên bản)
 28. Tác gia:Hồ Biểu Chánh‏‎ (53 phiên bản)
 29. Đầu Pháp Chính phủ thư‏‎ (52 phiên bản)
 30. Dục Thúy sơn (Nguyễn Khuyến)‏‎ (52 phiên bản)
 31. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001/Chương I‏‎ (49 phiên bản)
 32. Món quà Giáng sinh‏‎ (49 phiên bản)
 33. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương V‏‎ (46 phiên bản)
 34. Về Bài giảng trên Núi của Chúa chúng ta‏‎ (45 phiên bản)
 35. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển‏‎ (45 phiên bản)
 36. Hồi hương ngẫu thư kỳ I‏‎ (45 phiên bản)
 37. Tác gia:Hồ Xuân Hương‏‎ (44 phiên bản)
 38. Tác gia:Barack Hussein Obama‏‎ (44 phiên bản)
 39. Luật Hôn nhân và gia đình nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa‏‎ (43 phiên bản)
 40. Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chương I‏‎ (42 phiên bản)
 41. Các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ‏‎ (41 phiên bản)
 42. Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn‏‎ (40 phiên bản)
 43. Tác gia:Tản Đà‏‎ (39 phiên bản)
 44. Hầu như là Cơ Đốc nhân‏‎ (39 phiên bản)
 45. Tam quốc diễn nghĩa/Hồi 8‏‎ (39 phiên bản)
 46. Phong Kiều dạ bạc (Nguyễn Hàm Ninh dịch)‏‎ (39 phiên bản)
 47. Tác gia:Phan Châu Trinh‏‎ (38 phiên bản)
 48. Lịch sử nước ta‏‎ (38 phiên bản)
 49. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2001/Chương V‏‎ (38 phiên bản)
 50. Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm dịch)‏‎ (38 phiên bản)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).