Thu điếu
của Nguyễn Khuyến

Thu điếu (câu cá mùa thu) là một trong chùm ba bài thơ Nôm nổi tiếng về mùa thu của Nguyễn Khuyến: Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối buông cần[1] lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

   
Chú thích

  1. Cần câu