Tác gia:Phan Kế Bính

Phan Kế Bính
(1875–1921)
Phan Kế Bính, hiệu là Bưu Văn, bút hiệu Liên Hồ Tử, là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Phan Kế Bính

Tác phẩmSửa đổi

Khảo cứuSửa đổi

Tiểu thuyếtSửa đổi

ThơSửa đổi

Thơ vịnh sửSửa đổi

Tản vănSửa đổi

Tác phẩm dịchSửa đổi

Tiểu thuyếtSửa đổi

ThơSửa đổi

Tứ lụcSửa đổi

Văn xuôiSửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1923 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.