Tác gia:Phan Kế Bính

Phan Kế Bính
(1875–1921)
Phan Kế Bính, hiệu là Bưu Văn, bút hiệu Liên Hồ Tử, là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Phan Kế Bính

Tác phẩmSửa đổi

Khảo cứuSửa đổi

Tiểu thuyếtSửa đổi

ThơSửa đổi

Thơ vịnh sửSửa đổi

Tản vănSửa đổi

Tác phẩm dịchSửa đổi

Tiểu thuyếtSửa đổi

ThơSửa đổi

Tứ lụcSửa đổi

Văn xuôiSửa đổi

Tác phẩm viết về ôngSửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.