Wikisource:Hiệu đính của Tháng

Hàng tháng, cộng đồng Wikisource sẽ chọn ra một văn kiện cần được hiệu đính. Mục đích của dự án này là tăng số văn kiện được hiệu đính tại Wikisource và giúp cải thiện chất lượng chung của dự án.

Artículo bueno.svg

Tác phẩm cần Hiệu đính của Tháng
Tôn Ngô binh pháp của

Tôn TửNgô Tử.

Lần trước: Xứ Bắc kỳ ngày nay
Mời các thành viên quan tâm hiệu đính tác phẩm để nâng cao sự toàn vẹn và tin cậy của Wikisource.Cộng tác trướcSửa đổi