Tác gia:Henri Cucherousset

Henri Cucherousset
(1879–1934)
Henri Cucherousset là một nhà báo người Pháp, người sáng lập và chủ biên của tuần báo L'Eveil économique de l'Indochine (Thức tỉnh Kinh tế Đông Dương) xuất bản tại Hà Nội.

Tác phẩmSửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1923 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
 

Một số hoặc tất cả các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì chúng thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Các tác phẩm này có thể vẫn còn bản quyền ở các quốc gia khác.