Trợ giúp:Tình trạng trang

Các trang trợ giúp Tình trạng trang
Giải thích về tình trạng khác nhau của một trang.

Quy trình phê chuẩn một trangSửa đổi

Đường dẫn kiểm tra của bộ mở rộng ProofreadPage gồm có năm cấp:

Không có nội dung
trang trống Chưa hiệu đính Đã hiệu đính Đã phê chuẩn
Có vấn đề

Chi tiếtSửa đổi

Ba giá trị đầu là quy trình thông thường:

  • Chưa hiệu đính là giá trị mặc định. (Xem tất cả các trang.)
  • Đã hiệu đính có nghĩa là đã được một đóng góp viên duyệt lại. (Xem tất cả các trang.)
  • Đã phê chuẩn có nghĩa là đã được duyệt bởi hai đóng góp viên. Nút tương ứng chỉ có nếu trang đã được một ai khác duyệt trước rồi. (Xem tất cả các trang.)
 
Màu sắc thể hiện tình trạng trang cũng được hiển thị ở trang mục lục tại màu nền của từng trang.

Ngoài ra,

  • Không có nội dung dành cho trang trắng, hoặc các trang khác không cần phải duyệt kép. (Xem tất cả các trang.)
  • Có vấn đề chỉ ra là có vấn đề cần thảo luận kỹ hơn giữa các đóng góp viên. (Xem tất cả các trang.)

Bạn sẽ nhìn thấy những nút chọn tình trạng trang ở phía dưới cửa sổ soạn thảo. Nếu một người đóng góp trước đó đã hiệu đính trang rồi, nó sẽ hiện ra như sau:

Nếu chưa có ai hiệu đính trang, các nút sẽ hiện ra như sau:

Trong cả hai trường hợp, bạn có thể thay đổi tình trạng trang bằng cách lựa chọn nút phù hợp và lưu trang. Nếu bạn không thấy nút "Phê chuẩn", người tiếp sau bạn sẽ thấy nút đó nếu bạn chọn nút "Hiệu đính" và lưu trang.

Tình trạng của từng trang trong cuốn sách sẽ được hiển thị tại trang mục lục, như hình bên phải.

Xem thêmSửa đổi