Wikisource:Đề nghị xóa

Các trang cộng đồng Đề nghị xóa Lưu thảo luận
Trang này dành để đề nghị xóa các bài viết trên Wikisource thể theo quy định xóa, và phản đối viêc tác phẩm nào đó đã bị xóa. Xin hãy thêm {{biểu quyết xóa}} vào trang bạn đề cử xóa. Các bài viết còn lại tại trang này cần được xóa nếu không có phản đối đáng kể sau tối thiểu một tuần.

Các tác phẩm có thể vi phạm bản quyền nên liệt kê tại Có thể vi phạm bản quyền. Những trang phù hợp với các tiêu chí xóa nhanh nên được đánh dấu bằng {{chờ xóa}} và không báo cáo ở đây (xem thể loại).

Các đề nghịSửa đổi

Xin đặt yêu cầu của bạn trong tiêu đề cấp 2 vào cuối trang này.

Lời nguyện cùng ChúaSửa đổi

Thảo luận sau đã kết thúc và sẽ sớm được lưu trữ: Đã xóa. Tân (thảo luận) 21:14, ngày 21 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Không rõ tác phẩm này được lấy từ nguồn nào. Đã tra thử và không tìm thấy trên Internet. Tân (thảo luận) 05:52, ngày 20 tháng 4 năm 2019 (UTC)

@Tân: Đề nghị xóa này đã được anh mở hơn 2 năm rồi :), anh nên kết luận và đóng nó lại đi thôi. Tranminh360 (thảo luận) 10:18, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)