Tất cả nhật trình công khai

Hiển thị tập hợp các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng các chọn loại nhật trình, tên thành viên, và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 08:55, ngày 21 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Tuyet hong le su.pdf/106 (Không có nội dung) Thẻ: Không có nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 08:55, ngày 21 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Tuyet hong le su.pdf/4 (Không có nội dung) Thẻ: Không có nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 08:55, ngày 21 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Mục lục:Tuyet hong le su.pdf (Trang mới: “”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:47, ngày 21 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/30 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI. Qua thăm | trước = [[../29|29]] | sau = | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=214 to=220 fromsection="c30" />”)
 • 09:22, ngày 20 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/29 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN. Nhật-ký | trước = [[../28|28]] | sau = [[../30|30]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=204 to=214 fromsection="c29" tosection="c29" />”)
 • 05:16, ngày 20 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/28 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM. Đoạn-trường | trước = [[../27|27]] | sau = [[../29|29]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=198 to=204 fromsection="c28" tosection="c28" />”)
 • 03:37, ngày 20 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/27 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY. Nỗi riêng | trước = [[../26|26]] | sau = [[../28|28]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=191 to=198 fromsection="c27" tosection="c27" />”)
 • 07:30, ngày 19 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/26 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU. Hóa quyên | trước = [[../25|25]] | sau = [[../27|27]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=184 to=191 tosection="c26" />”)
 • 05:14, ngày 19 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/25 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI NHĂM. Tin ốm | trước = [[../24|24]] | sau = [[../26|26]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=178 to=183 fromsection="c25" />”)
 • 03:45, ngày 19 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/24 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN. Mực máu | trước = [[../23|23]] | sau = [[../25|25]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=173 to=178 tosection="c24" /> {{reflist}}”)
 • 10:10, ngày 18 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/23 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA. Rứt tình | trước = [[../22|22]] | sau = [[../24|24]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=166 to=172 />”)
 • 06:48, ngày 18 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/22 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI. Tiếng đàn | trước = [[../21|21]] | sau = [[../23|23]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=155 to=165 fromsection="c22" /> {{reflist}}”)
 • 03:54, ngày 18 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/21 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT. Cầu hôn | trước = [[../20|20]] | sau = [[../22|22]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=147 to=155 tosection="c21" />”)
 • 06:38, ngày 17 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/20 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI. Mộng dữ | trước = [[../19|19]] | sau = [[../21|21]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=141 to=146 />”)
 • 04:37, ngày 17 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/19 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN. Lòng thu | trước = [[../18|18]] | sau = [[../20|20]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=134 to=140 fromsection="c19" />”)
 • 09:44, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/18 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM. Khóc đôi | trước = [[../17|17]] | sau = [[../19|19]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=126 to=134 tosection="c18" />”)
 • 05:42, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Ngọc lê hồn (Ngô Văn Triện dịch)/17 (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../|Ngọc lê hồn]] | tác giả = Từ Chẩm Á | dịch giả = Ngô Văn Triện | phần = CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY. Vận đen | trước = [[../16|16]] | sau = [[../18|18]] | ghi chú = }} <pages index="Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf" from=118 to=125 fromsection="c17" />”)
 • 03:25, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/220 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “218- chỗ tôi cùng Mộng-Hà ngồi uống rượu. Bốn bề vách đứng, chẳng có vật gì, chỉ bên trong cánh cửa có một đống giấy loại lù-lù, Thạch-Si đến bởi ra lục soát. Trong nhà ấy không- khí vẫn đục, rất chó đứng lâu, tôi gọi Thạch-Si mà rằng: « Thôi đi ra thôi, trong này không thể ở lâu được.» Thạch- Si chợt kiểm được một mảnh giấy, hý-hửng bảo t…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:24, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/219 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “-217- cảnh rất nhiều. Ôi! cái tình-căn đã chết ấy mà cũng không hu lại được lâu ở thế-gian, không trách những kẻ oán-nữ si-nam, sống chết với tình, thì chỉ trong chớp mắt đã thành ra những nhân vật ở trong tình sử. » Tôi và Thạch-Si cùng nhau than thở một hồi lâu. Tôi lại trỏ cái nhà sách mà hỏi Thạch-Si rằng: « Đó tức là chỗ ngụ của Mộng-Hà phải…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:23, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/218 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “216- đến chậm mất một năm, nay nhà ấy đã không có ai nữa ». Thạch-Si nói:« Mụ không biết tôi r? Mụ già nhìn kỹ Thạch-Si rồi cười mà rằng:« A, ông có phải là Tần công-tử không ? Mắt tôi hoa đẩy. » Thạch-Si nói cái ý định đến chơi. Mụ bèn dẫn chúng tôi đi vào. Qua một cái vườn nhỏ, giặng thông xanh biếc trông cũng đáng yêu. Quanh-quất đi đến một c…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:22, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/217 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “in ch- ng Tha 10 l h O 11 -215- càng thương hại quả! Từ sau khi Lê, Quân hai người nối nhau mà mất thì ông cụ ấy cảnh già buồn ngắt, không sao chịu nổi, chẳng bao lâu cũng nhuốm bệnh mà qua đời. Nhà ông ấy họ hàng không có ai, sau khi ông mất, của nhà không có người chủ trì, duy có một nhà họ ngoại là Mô-thị ở lận vùng xa nghe được tin buồn đến thăm, do mọi…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:21, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/216 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- -214- chưa ? » Tôi nhân kể cái cớ trước đây gác đề. Thạch-Si nin lặng. Rồi tôi chợt hỏi rằng: «Nay người ấy ở đâu?» Thạch- Si nói: « Khi có giặc giã, thì Mộng-Hà về trước tôi nửa tháng, lúc lâm-biệt nói chuyến này có lẽ không về nhà mà sẽ đua sức đi đánh giặc. Từ khi biệt nhau đã một tháng rồi, vẫn chưa biết tin-tức gì cả. Anh không sang chơi t…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:20, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/215 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “-213- Tôi đọc thiên nhật ký của Quân-Thiến, chiền-miền uyền chuyển, luống thương cho Quân-Thiến vô cùng. Tân-di một gốc, chưa được trận gió đông qua lại, vội gặp cơn mưa nặng tồi-tàn, Quân-Thiến bạc-mệnh cũng giống Lê-nương, nhưng Quân-Thiến gặp-gỡ thì lại còn rủi-ro hơn Lê-nương nữa. Mộng-Hà là tình chủng mà cũng là tình ma, nhân chung tình với một…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:19, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/214 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “212- họng khô ráo, không nói được ra tiếng, đờm lên hơi nghẹn, « tiếng thở khò khè, tựa như có người chẹn cổ ta, nỗi khổ thật « không sao siết nói. Cha già đã vì ta viết thư cho Mộng-Hà. Ta « rất mong Mộng-Hà đến mà mãi không thấy đến; nay ta đã « không kịp đợi nữa. Ta đến chết mà không được gặp mặt « chồng ta một lát, ta chết phỏng nhắm mắt…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:18, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/213 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 211 « thường lấy tay sờ vào trán ta để xem nóng lạnh thế nào, sắc « mặt rất có vẻ lo sợ. Ta trông thấy cha ta như thế, lòng ta càng « đau. « Ngày 12 — Ngày hôm nay ta không thể gượng dậy được nữa. Trong lúc mê-mệt động nhắm mắt lại là trông thấy chị Lê; « có lẽ vì tưởng nhớ khiến nên hoặc tinh thành kết nên như thế « chăng ? Mù-một suối vàng hì…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:17, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/212 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “210- chị khôn thiêng xin xét lòng em và giúp sức cho linh hồn của « em cùng đánh nhau với cái khu xác. « Ngày mồng 10 Thương thay đứa trẻ mồ-còi không có mẹ « này! Người ta ai không có cha mẹ? cha mẹ ai không yêu con « cái ? Song tấm lòng của mẹ yêu con thường thường là mặn-mà « hơn cha. Chả may người mẹ yêu ta bỏ ta mà đi đã bảy năm « rồi! Và-võ chiếc thân,…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:16, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/211 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “209 « chẳng những không dám oản chị mà vả cũng không dám oán Mộng-Hà. Mộng-Hà chẳng qua cũng là vì tình nó giầy đạp, mà không thể tự chủ được mình ; chị Lê chết, chưa biết là chàng « đã thương xót đến thế nào vậy ! Phiền-não có tìm ai, ai tự tìm « phiền-não, Ôi ! tu là cỗi phúc, tình là dây oan ! « Ngày mồng 7 . Ta ốm đến hôm nay đã là 5 ngày. Ta ốm…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:15, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/210 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 208- « Ngày mồng 6. « mà chết được. Ta đã cầu chết, sao được mà không ốm dư ? « Ta đã ốm, thì cách chết chẳng bao xa nữa. Nhưng sau khi « ta chết, người sau hoặc không biết cái cở ta chết mà lại ngờ « ra lẽ gì chăng. Vì vậy bắt đầu từ nay, hằng ngày ta cố gắng « mà biên nhật-ký. Thành tro, đuốc sáp còn luôn lệ; đến chết, « lằm xuân mới hết tơ.…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:13, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/209 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “C 7 1 - 207 Tôi đương muốn tìm cho biết cái kết-quả của Quân-Thiến mà chưa biết hỏi han vào đâu được. Cái tin chết của Mộng-Hà tôi vì tình cờ mà được biết. Chẳng hay Quân-Thiến đã theo hai người về chín suối hay hãy còn lay-lứt ở nhân-gian? Không những duyệt-giả mịt-mờ không biết mà thôi, chính ký-giả lúc này cũng vẫn mịt-mờ không biết tăm hơi gì c…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:12, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/208 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 206 Mộng-Hà không phải lấy làm khó gì, nhưng chết chỉ vì thế, Mộng-Hà lấy làm không muốn. Chàng đã từng nói chờ được có một dịp lập công danh tức cũng là đến báo tri-kỷ, lập chi thực là cao-minh mà dụng tâm thực là kiên-nhẫn thay! Ta vì không biết Mộng-Hà, cho nên lấy thường tình mà suy đoán Mộng-Hà, bảo chàng là kẻ phụ tình là đồ tiếc chết. Hay…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:11, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/207 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 205- - nếu lại có một chỗ nào đoán phỏng mà nói ra thì cũng đủ che lấp mất cái chân-tưởng; hoặc lại bỏ lửng mà không nói đến thì e không được thành một viên ngọc bích hoàn-toàn. Vì những cở ấy mà tôi không muốn hoài phí bút mực chép một thiên tình-sử rời-rạc linh-tinh, e thêm mối hoặc cho người xem và tiếng cười cho kẻ biết. Các để lâu ngày, sau…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:10, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/206 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 204- hạnh, cố nhiên là xa cách một trời một vực; mà ngay so với « Lương-Làm chết vì tình, Bảo-Ngọc đi tu phật, bỏ công danh « như giúp nát, coi tính mệnh như lông hồng, thì tuy rằng tình « có thâm, nhưng bụng dạ thì còn chật hẹp, chứ chưa biết đem « cái tác dụng của ái tình mà phân biệt điều lớn nhỏ, cân nhắc « điều trọng khinh. Tôi yêu Mộng-Hà, tôi…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:08, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/205 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “-203- chắc là người trong cuộc. Duyệt-giả thử gấp cuốn truyện lại mà nghĩ, sẽ nghĩ ra người ấy chính là Thạch-Si. - Thạch-Si vốn là người đồng học với tôi từ trước đây 6 năm. Nhà tôi ở Cầm-thủy, nhà Thạch ở Dung-hồ, sau khi thôi học thì mỗi người một phương, không còn biết rõ tung-tích của nhau nữa. Mùa đông năm Canh-tuất (1910), tôi từ Ngô-môn về…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:07, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/204 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “202- Thể thì cái người khóc ấy chính là Mộng-Hà chứ không còn phải nghi ngờ gì. Mộng-Hà từ sau khi chôn hoa, lấy nước mắt mà tưới lên nấm đất này đã không biết là mấy nghìn muôn hộc. Nhưng còn có một người với Mộng-Hà đồng tình, cùng Mộng- Hà góp lệ, người ấy tức là ảnh của hoa. Hồn của hoa, Mộng- Hà chôn cho. Ảnh của hoa nhân cảm sự chôn hoa…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:06, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/203 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “201- thế mà hết đời ư? Tuy nhiên Mộng-Hà là người đa-tình thực cũng là người chi-tình. Người chitình trong thiên-hạ tất không chịu bỏ thân vì mối tình riêng. Vậy thì kết-quả của Mộng-Hà hoặc sẽ có cái việc kinh-nhân chưa thể biết được. Mộng-Hà đến nơi mới cách khi Lê-nương chết được hai ngày thôi, trong hai ngày ấy lấy đồng hồ mà tính chả qua có…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:04, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/202 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “-200- Chao ôi ! Cái cảnh-địa ấy có phải là nhân-gian hay không phải nữa ? Người đến cảnh ấy chính là đi tìm lấy con đường chết, cùng với nhân-gian thế đã cách xa rồi ! rượu Thuyền bình-yên, khách bình-yên, mọi nhà trên bến cũng bình- yên. Đây là Thiên-thai chăng? Bồng-đảo chăng ? Tác khách ở đây, gặp tiên ở đây, mở cõi thơ ở đây, xây lò tình ở đây.…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:03, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/201 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “199- - đời Mộng-Hà, vậy Lê-nương chết thực cũng là nỗi đau lòng có một của cái đời Mộng-Hà. Mit-mờ mây tối, đương mong trăng bạc lại tròn đầy; tan-tác hoa thừa, ai biết gió xuân còn dữ dội. Ốm không biết vì sao, chết không ở bên cạnh, liệm không đứng bên quan! Trời già tai-ác, ngăn đón duyên lành, ngày thường đã bắt phải họp it tan nhiều, đến lúc c…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:02, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/200 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “198 ruột thì cái đau khổ không thể tiết ra sẽ cũng không thể giảm bớt; đến lúc sau cùng của nó thì sẽ hoặc đến ốm hoặc đến chết, thứ nữa thì hoặc thành ra bệnh dồ dại, hoặc sinh ra bụng chán đời, trọn đời không thể hồi phục được cái lạc thủ nhân-sinh nữa. Như Mộng-Hà đó, chính là hạng ấy chứ ai. Mộng-Hà bấy giờ muốn kêu muốn khóc, nhưng…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:01, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/199 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “-197- thành tựu duyên này, lòng chị nên lượng mà tình chị cũng là nên cảm. Sau cùng biết rằng việc không kết cục, âu đành mình tự quyên-sinh, ta chưa vì người lấy chồng, người đã vì ta thiệt mạng. Rút lại thì phần chị được một tri-âm, cũng là thỏa dạ, phần ta mất người thân-ái, há chẳng đau lòng. Chao ôi, chị Lê! thực khiến em phân-vẫn không biết nê…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:00, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/198 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 196- « thà chị chết mà em đẹp phận, chị cũng được gỡ xong một mối « tình-si. Chị nói đến đây là hết rồi, chỉ còn có một lời yêu cầu « với em: Chị chẳng may vì mệnh nó hại, vì tình nó lầm, lòng « dẫu tối-tăm, mình nguyên trong sạch. Nay lấy một cái chết đề « bảo toàn cho cải hạnh-phúc một đời của em. Mong em lượng « tấm khổ tâm này mà vì c…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:59, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/197 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2. 0 1 I 195 - « thế mà chị quyết một chi liều mình đi vậy. Dời cảnh tiếp chánh, « trước tưởng là cái kế lưỡng đắc, ai ngờ đâu phải đến nông nỗi « nước này. Mọi lẽ trên này tức là cái cớ làm cho chị phải chết; « song may chị cũng không có việc gì mờ tối mà không thể đem « ra nói chuyện cùng em. Ngẫu-nhiên vướng phải si-tình, phút « bỗng sa vào t…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:58, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/196 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “194- — « mà tan-lành đứt hết. Hồng-nhan bạc-mệnh, vẫn thế xưa nay, « chi cũng chẳng hề oán trách gì. Hay đâu trời xanh độc-địa, « chòng ghẹo người là không những thế mà thôi, lại còn do « phương diện khác mà trỏ ra những ngón giầy vò, bức bách đến « cúng, kỷ cho phải chết rồi mới hả. Tình chị đã như tro lạnh, « mà hắn hết sức khêu gợi, làm cho l…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:57, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/195 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 193- « may ra sau khi đã chết, nhân em ghét giận mà hoặc có tiêu « giảm đi được ít nào. Vì thế chị rất mong rằng em sẽ giận chị. « Việc này, đối với chị thật là cái ô-điểm một đời, cũng là cái « nghiệt duyên kiếp trước; chị tuy đến chết, cũng không hối « hận chút nào. Sở–dĩ phải đem việc này mà kể với em là vì chị lấy cái ý riêng của mìn…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:56, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/194 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “-192- mới. Nghìn của muôn nhà, cảnh xuân rực-rỡ, bùa đào đổi mới, đỏ chóe một mầu, duy nhà họ Thôi thì trước cửa cao nêu một ngọn phướn tang phất-phới gió bay, của nhà hưu-quạnh, cảnh-sắc não-nùng. âu cũng là một cái hiện-tượng quái gở trong buổi tần-xuân vậy. Hòn hương đã xa, tấm thương khôn vợi. Đèm hôm ấy người nhà đều đi ngủ cả, Quân-Thi…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:55, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/193 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “-191- lại đau xót quá thâm như vậy ? Bởi vì nàng cảm về khi sống đã nhiều, cảm về lúc chết lại lắm. Người ta bảo Lê-nương vì ốm mà chết, nhưng Quân-Thiến biết Lê-nương quyết không phải chết về ốm đau. Cái cớ Lê-nương phải chết đi, Lê-nương không nói với người nhà. Lê-nương không phải chết vì ốm đau, Quân-Thiến đã biết rõ mười mà khi sống kh…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:54, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/192 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 190- Quân-Thiến, sống chết theo nhau như Mộng-Hà, mà nào đã biết rõ hết đâu! Ngậm hờn nuốt tủi, khôn tỏ nguồn cơn ấy, cái chết của nàng sở-dĩ thảm là như thế. Sau khi nàng chết, cả nhà đều khóc; nhất là Quân-Thiến lăn lộn kêu gào mà rằng : « Chị ơi, chị bỏ em mà đi thật ư? Thân em ở đời là một cái thân lênh-đênh, từ nay lấy ai là người lại y…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:53, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/191 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “C, 50 Foc 189- - khiến cha trong lúc tuổi-già, lại phải trải cái cảnh thảm thương này nữa! Sau khi con chết xin cha cũng đừng quả thương xót mà càng nặng thêm cái tội nghiệt cho con. Có Quân-cô đấy thì việc thần hôn đã có người đỡ thay, con chết may còn nhắm mắt được.» Kế lại nhìn vào Quân-Thiến, như muốn nói mà lại im lặng, sau mới nói rằng: «Chị phụ em…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:51, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/190 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “188- - bệnh trạng cho mọi người nghe. Bọn người nhà ai nấy đều ngập ngừng muốn khóc. Vừa bấy giờ Thôi-ông cũng đến, kịp sai đi mời thầy thuốc. Thầy thuốc đến xem bệnh xong, ra bảo rằng: « Máu tim đã kiệt, cơ nguy đã bày, rễ cỏ vỏ cây, còn làm gì được, Nên kíp liệu lý mọi việc sau đi thôi, bệnh-nhân khéo lắm chỉ còn được độ nửa ngày nữa. » N…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:49, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/189 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “R h. ng C 1 - 187- khuê-môn dùng đựng các đồ trang-sức. Bằng-lang lấy đến đề ở cạnh gối. Lê-Anh bảo mở ra. Khi mở ra rồi thì trong đó có một bỏ thư từ, nàng kiểm xem một lượt. Kiềm xong bảo nhắc cái đèn để lại gần, rồi kề bó thư vào ngọn lửa mà đốt vào đi cả. Bàng-lang kinh sợ toan rập tắt thì chỉ chớp mắt bỏ giấy đã thành ra tro tàn. Bảng-lan…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:48, ngày 16 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/188 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “- 186 hối còn sao kịp nữa ! Quân-Thiến nghĩ như thế lại càng hết sức lo sự trông nom chạy chữa, đẻ làm cái kế bù lỗi cho mình. Than ôi, có biết đâu rằng tấm lòng Lê-nương thực có mối không thề vội đem nói được với nàng, nay thấy nàng khẩn thiết khác thường, lại càng áy-nảy không yên, trong lòng lại chỉ mong cho sớm chết đi được ngày nào để đỡ ch…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).