Wikisource:Văn kiện thỉnh cầu

(đổi hướng từ Wikisource:VKTC)
Các trang cộng đồng Văn kiện thỉnh cầu Lưu (hiện tại) →
Trang này dùng để thỉnh cầu các văn kiện chưa có trên Wikisource tiếng Việt. Cũng xin lưu ý rằng các văn kiện yêu cầu không phải lúc nào cũng được đáp ứng.

Sơ kính tân trangSửa đổi

Truyện thơ của Phạm Thái kể về mối tình Phạm Thái-Trương Quỳnh Như. Tranminh360 (thảo luận) 16:12, ngày 17 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Tống Trân - Cúc HoaPhạm Tải - Ngọc HoaSửa đổi

Hai truyện Nôm khuyết danh nổi tiếng của Việt Nam. Tranminh360 (thảo luận) 18:30, ngày 21 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Sương tháng TámSửa đổi

Kịch của Tác gia:Thâm Tâm. Có sẵn bản quét trên Thư viện Quốc gia Việt Nam: [1] --minhhuy (talk) 16:26, ngày 21 tháng 10 năm 2015 (UTC)

Cái này chắc phải nhờ Vinhtantran dùng phần mềm tải xuống toàn bộ hình quét rồi đóng gói lại thành tập tin djvu hoặc pdf, giống như Tập tin:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu. Tranminh360 (thảo luận) 01:54, ngày 22 tháng 10 năm 2015 (UTC)
@Trần Nguyễn Minh Huy: Đã xong. Có tại Tập tin:Suong thang tam.pdf. Tân (thảo luận) 16:25, ngày 21 tháng 10 năm 2018 (UTC)
Rất cảm ơn bạn, tôi sẽ cố gắng tạo văn kiện này dựa trên bản quét. --minhhuy (talk) 02:52, ngày 22 tháng 10 năm 2018 (UTC)
@Minh Huy: Tôi làm xong Mục lục:Suong thang tam.pdf rồi, mời bạn vào hiệu đính. Tranminh360 (thảo luận) 14:15, ngày 12 tháng 1 năm 2019 (UTC)