Vì nghĩa quên tình  (1921) 
của Nguyễn Mạnh Bổng

Tập truyện ngắn xuất bản tháng 12 năm 1921.

ĐOẢN-THIÊN TIỂU-THUYẾT

VÌ NGHĨA QUÊN TÌNH

Tiếng ai gọi.Chuyện đêm xuân

Xử tội mình.Ai giết người.Cô Tuệ-châu

Cô-đầu Tuyết.MÂN-CHÂU

NGUYỄN-MẠNH-BỔNG

DÉCEMBRE 1921

0 $ 30HANOI
In tại Vĩnh-Thành Công-ty

1921

Sách này đã trình phủ Thống-sứ để giữ bản-quyền.


Imprimerie du Trung-Bắc-Tân-Văn-Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1952, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.