Thể loại này gồm các tác phẩm văn bản pháp quy do các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội khác ban hành. Các trang đưa vào đây qua tiêu bản {{PVCC-CPVN}}

Trang trong thể loại “PVCC-CPVN”

Thể loại này chứa 200 trang sau, trên tổng số 1.385 trang.

(Trang trước) (Trang sau)

B

H

L

(Trang trước) (Trang sau)