Mở trình đơn chính

Wikisource β

Barack Hussein Obama II
(1961—)
Tổng thống Hoa Kỳ thứ 44 (2009–2017), cùng với Phó tổng thống Joe Biden, ông đã kế nhiệm George Bush. Tổng thống kế nhiệm ông là Donald J. Trump.
Barack Hussein Obama II


Tác phẩmSửa đổi


  Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).