Wikisource:Quy định xóa

(Đổi hướng từ Wikisource:XT)
Quy định và hướng dẫn Quy định xóa
Quy định xóa của Wikisource hệ thống hóa các tình huống mà bảo quản viên có thể sẽ xóa trang. Mặc dù bất kỳ thành viên nào cũng có thể tẩy trống trang, trang đó vẫn truy cập được và vẫn có thể truy cập các phiên bản cũ thông qua lịch sử sửa đổi. Khi một trang bị xóa đi, những thành viên nếu không phải bảo quản viên sẽ không thể xem được phiên bản sửa đổi trước đó. Chỉ có bảo quản viên mới có khả năng xóa và phục hồi trang. Chú ý là Wikisource không sao lưu các phiên bản đã bị xóa, và chúng có thể bị mất đi nếu có hư hỏng tại máy chủ.

Tiêu chí xóa trang Sửa đổi

Đồng thuận Sửa đổi

Nếu bạn cho rằng một tác phẩm là vi phạm bản quyền, bạn có thể đặt nó vào Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền. Nếu bạn tin rằng một bài viết không thuộc về Wikisource, nhưng không phù hợp tiêu chí xóa nhanh nào ở dưới, bạn có thể liệt kê nó vào Wikisource:Đề nghị xóa.

Thảo luận sẽ tiến hành trong tối thiểu là một (Đề nghị xóa) hoặc hai (Có thể vi phạm bản quyền) tuần. Mặc dù bất cứ thành viên nào cũng được hoan nghênh thảo luận tại đề cử, chỉ có những thành viên đầy đủ (mở tài khoản hơn 4 ngày, có tối thiểu 10 sửa đổi và đã đăng nhập) mới có thể bỏ được những phiếu có trọng lượng.

Xóa nhanh Sửa đổi

Quy định của Wikisource cho phép bảo quản viên xóa nhanh các trang nếu thỏa mãn một hoặc nhiều Tiêu chí xóa nhanh dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với một tác vụ xóa nhanh nào đó, bạn có thể phản đối nó tại Wikisource:Đề nghị xóa (xem "Phục hồi"). Những trang phù hợp với một tiêu chí xóa nhanh cần được đánh dấu bằng một bản mẫu thích hợp với tiêu chí (xem {{chờ xóa}}) và không cần báo lại tại Wikisource:Đề nghị xóa (xem thể loại). Khi đánh dấu xóa nhanh một trang, xin nhớ ghi lý do như sau {{chờ xóa|lý do xóa}}.

Chung Sửa đổi

 • C1. Nội dung hoặc lịch sử vô nghĩa. Bao gồm các sửa đổi thử nghiệm (như, "asdf" hoặc "Tôi có thể tạo trang ở đây thiệt hả?"), rõ ràng là vớ vẩn, hoặc phá hoại đơn thuần.
 • C2. Đăng lại nội dung đã từng bị xóa trước đây theo quy định xóa, trừ khi nó được viết lại đáng kể đến mức lý do xóa trước đây không còn phù hợp.
 • C3. Thành viên bị cấm: nội dung do một thành viên bị cấm tạo ra hoặc sửa đổi sau khi họ bị cấm, rất có thể với ý đồ xấu. Những đóng góp của thành viên bị cấm nên được chấp thuận, nhưng nếu cảm thấy có vấn đề, cứ cho đó là ý đồ xấu.
 • C4. Trùng lặp: Hai phiên bản văn kiện y hệt tại các trang khác nhau, không có khác biệt đáng kể.
 • C5. Vượt ra ngoài phạm vi: Nội dung rõ ràng không nằm trong phạm vi bao phủ của Wikisource (như quảng cáo hoặc miêu tả sách mà không có nội dung). Nó không áp dụng cho các tác phẩm thuộc về các dự án Wikimedia khác (xem Bài viết liên wiki).
 • C6. Vi phạm bản quyền: Nội dung rõ ràng và được chứng minh là vi phạm bản quyền, hoặc nội dung đã từng bị xóa trước đây vì vi phạm bản quyền, hoặc trang tác giả có các tác phẩm đều có bản quyền.
 • C7. Yêu cầu của người tạo trang: Xóa theo yêu cầu của người tạo trang, nếu người đó là đóng góp đáng kể duy nhất, yêu cầu không có ý đồ xấu, và nội dung không có lợi cho Wikisource. Nếu người tạo trang tẩy trống trang, đó có thể xem là yêu cầu.

Bài viết Sửa đổi

 • B1. Bài viết liên wiki đã chuyển sang dự án khác, hoặc hình ảnh đã được tải lên Wikimedia commons đã ghi chú tác giả gốc.
 • B2. Nội dung không nổi bật, không được thẩm định chéo kỹ hoặc chưa từng đăng dưới một ấn bản hoặc diễn đàn nổi tiếng.
 • B3. Tác phẩm không có thông tin tác giả, dù đã có nhiều cố gắng để tìm thông tin này và liên hệ với người đưa văn kiện vào. Chú ý là nó không áp dụng cho văn kiện mà tác giả là vô danh.

Khác Sửa đổi

 • K1. Xóa theo quy trình làm việc: xóa vì là tiến trình di chuyển trang, trộn lịch sử, hoặc đã thống nhất xóa tại biểu quyết xóa, miễn là tác vụ khiến phải xóa không gây tranh cãi.
 • K2. Đổi hướng không cần thiết từ những tựa trang vừa tạo ra tuần trước, hoặc các đổi hướng đổi hướng cũ được đánh dấu {{subst:chuyển hướng mềm lạc hậu|"[[tựa mới]]"}} trong vòng tối thiểu hai tháng. Các đổi hướng đến trang không tồn tại có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Các đổi hướng không cần thiết gồm cả dạng viết hoa ngẫu nhiên trong từng từ (một đổi hướng cho tên trang viết hoa chữ đầu cho tất cả các chữ vẫn được chấp nhận), và các đổi hướng khi di chuyển trang, trong đó tựa gốc bị sai.
 • K3. Đổi hướng qua không gian tên từ không gian bài viết sang không gian khác.
 • K4. Trang mồ côi: một trang thảo luận của nội dung đã bị xóa hoặc không tồn tại, trang con không kèm theo trang mẹ, trang tập tin không chứa tập tin, đổi hướng đến trang không tồn tại, lặp đổi hướng, và tên tồi; hoặc thể loại chỉ bao gồm các bản mẫu đã bị xóa hoặc đổi hướng.

Phục hồi Sửa đổi

Bất kỳ tác vụ xóa nào cũng có thể chống lại bằng cách đăng tranh luận lên Wikisource:Đề nghị xóa ghi phía trước là "Phục hồi". Ví dụ:

== Phục hồi [[Ví dụ]] ==