Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

(đổi hướng từ Wikisource:VPBQ)
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanfordthông tin của Đại học Pennsylvania về Danh mục tác phẩm có bản quyền có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luậnSửa đổi

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


Ngọc Hoa cổ tích truyệnTác gia:Maurice DurandSửa đổi

Các tác phẩm của Maurice Durand được hiến tặng cho Thư viện Đại học Yale, Hoa Kỳ nên luật bản quyền Hoa Kỳ được áp dụng trong trường hợp này. Theo thông tin từ Thư viện Đại học Yale, bản dịch này của Maurice Durand được xuất bản trong khoảng thời gian 1946-1956, do đó nó có bản quyền ở Hoa Kỳ đến hết năm 2051 (sau 95 năm). Tranminh360 (thảo luận) 02:46, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Mời @Vinhtantran: vào thảo luận về trường hợp này. Tranminh360 (thảo luận) 08:59, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Tôi không phản đối. Tôi không rõ là ông ta có xuất bản các tác phẩm này bao giờ hay chưa. Nếu từng xuất bản thì phải xem xuất bản vào thời điểm nào. Còn chưa thì phải tính từ lúc mất. Tân (thảo luận) 20:47, ngày 28 tháng 4 năm 2021 (UTC)
@Vinhtantran: Có vẻ như đây chỉ là bản thảo viết tay của Maurice Durand chứ chưa được xuất bản (w:en:Maurice Durand (linguist)#Publications ghi là Les manuscrits de Maurice M. Durand). Theo {{PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản}}, tác phẩm thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ nếu nó không được xuất bản hợp pháp với sự cho phép của người giữ bản quyền trước ngày 1 tháng 1 năm 2003 và tác giả đã mất hơn bảy mươi (70) năm trước. Maurice Durand mất năm 1966, chưa quá 70 năm, vậy các bản thảo viết tay của ông sẽ có bản quyền ở Hoa Kỳ đến hết năm 2036. Tranminh360 (thảo luận) 02:28, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Mà trên trang của Thư viện Đại học Yale lại ghi Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information. The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement. Họ cũng chẳng biết nó có bản quyền hay không nhưng việc sử dụng hình ảnh có thể phải tuân theo luật bản quyền Hoa Kỳ. Tranminh360 (thảo luận) 08:50, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Chúng ta cũng nên thống nhất có tính bản quyền của người phiên âm từ chữ Nôm sang chữ quốc ngữ hay không? Ví dụ: Truyện Kiều (bản Liễu Văn Ðường 1866), Truyện Kiều (bản Kinh Tự Đức 1870), Truyện Kiều (bản Liễu Văn Ðường 1871) đều do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, ông này mất năm 2019, vậy có tính bản quyền của Nguyễn Quảng Tuân không? Truyện Kiều (bản Duy Minh Thị 1872) do Nguyễn Tài Cẩn phiên âm, ông này mất năm 2011, vậy có tính bản quyền của Nguyễn Tài Cẩn không? Tranminh360 (thảo luận) 08:38, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)


Hai vạn dặm dưới biểnSửa đổi

Trang con: Hai vạn dặm dưới biển/Phần một, Hai vạn dặm dưới biển/I

Dịch giả Đỗ Ca Sơn còn sống nên việc đưa bản dịch của ông vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 01:29, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)

 Y Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:31, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Không gia đìnhSửa đổi

Trang con: Không gia đình/Phần thứ nhất, Phần thứ nhất

Dịch giả Huỳnh Lý mất năm 1993, chưa hết hạn bản quyền. Tác phẩm từng bị xóa trước đây. Tranminh360 (thảo luận) 07:50, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)

 Y Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:31, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Luật cờ vua FIDE 2018Sửa đổi

Trên website của FIDE ghi rõ: © 2020 FIDE International Chess Federation. All Rights Reserved. No part of this site may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of FIDE International Chess Federation. Do đó đưa vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 02:01, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)

 Y Đã xóa. Tân (thảo luận) 16:52, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Bản án chế độ Thực dân PhápSửa đổi

Báo Đà Nẵng nói rằng Huỳnh Lý là dịch giả của Bản án chế độ thực dân Pháp, ông mất năm 1993 nên chưa hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 07:29, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)

 Y Đã xóa. Tân (thảo luận) 16:52, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)