Trong vườn cúc  (1942) 
của Nguyễn Bính

In trong tập thơ Người con gái lầu hoa do nhà xuất bản Hương Sơn ấn hành.

Mến cảnh ngây thơ buổi sớm mai
Cô em quấn vội tóc ra ngoài
Vườn hoa cúc đẫm hơi sương lạnh
Xem cúc yêu sương, mỉm miệng cười

Ánh mặt trời pha ửng sắc hồng
In lên đôi má trắng như bông
Thêm tăng vẻ đẹp con người đẹp
Đến tuổi yêu đương lẫn cõi lòng

Giơ tay cô ngắt một bông tươi
Nhẹ nhẹ nâng lên để sát môi
Hôn như muốn uống bao sương lệ
Sương lệ vô tình lã chã rơi

Bỗng má cô em thấy lạnh lùng
Vì đôi hàng lệ nhỏ rong rong
Lệ ai? Ai khóc mà rơi lệ?
Ngơ ngác, cô em ngước mắt trông:

Trên ngọn xoan đào cao chót vót
Một con chim khuyên đang nhảy nhót
Như đùa với đám lá xanh xanh
Làm rơi những hạt sương còn sót

Thẫn thờ cô đứng dựa mình cây
Đôi mắt mơ màng đắm đuối say...
Cô tự nhủ lòng: (Lời cảm động)
- Tim ta đương khát máu yêu đây!

Hàng châu trên lá, lệ trong hoa
Khác gì nước mắt của tình ta?
Chỉ đợi người yêu âu yếm đến
Bùi ngùi... thổn thức... nhẹ nhàng xa...

Lá kia đã có chim làm bạn
Hoa này có miệng ta mơn trớn
Còn ta đâu hỡi người yêu đương?
Trong ánh ban mai trời xán lạn

Chả đến đây mà yêu dấu nhau
Cho ta được rỏ mấy hàng châu
Ta như lá nõn, như hoa nụ
Mới biết tình yêu buổi bắt đầu

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)