Tài khoản của bạn sẽ được đổi tên Sửa đổi

08:44, ngày 20 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Bạn đã được đổi tên Sửa đổi

13:00, ngày 19 tháng 4 năm 2015 (UTC)

Văn kiện bị biểu quyết xóa Sửa đổi

Xin chào, văn kiện Thư cảm ơn Toàn quyền Sarraut đã cho ở thêm một năm bị biểu quyết xóa do không rõ nguồn gốc. Mời bạn tham gia tham gia thảo luận để làm rõ và tránh văn kiện bị xóa. Cảm ơn. Tân (thảo luận) 00:43, ngày 27 tháng 12 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]