Thảo luận:Phép giảng tám ngày

Thảo luận đang diễn ra
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Phép giảng tám ngày cho kẻ muấn chịu phép rứa tọi, ma ꞗĕào đạo thánh đức Chúa blời/Cathechismvs pro ijs, qui volunt suscipere baptismvm in octo dies diuisus, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Roma, 1651
Nguồn Thư viện Bang Bayern
Tham gia đóng góp Tranminh360, Lê Minh Quang
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài

Thay bằng bản pdfSửa đổi

Bản trên trang Dũng Lạc không phải là bản gốc vì nó là chữ quốc ngữ hiện đại, không phải chữ quốc ngữ của Alexandre de Rhodes. Nên thay bằng bản pdf cho đúng với bản gốc, còn bản Dũng Lạc thì nên xóa đi. Tranminh360 (thảo luận) 02:11, ngày 24 tháng 2 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Phép giảng tám ngày”.