Wikisource:Chất lượng văn kiện

Tiến triển và chất lượng văn kiện
Văn kiện đang được sửa đổi : Văn kiện đã hoàn tất : Đã hiệu đính và sửa lỗi : Đã được vài thành viên hiệu đính :

Các biểu tượng phía dưới có thể dùng để chỉ tình trạng phát triển của một văn kiện. Chúng có thể xuất hiện ở trang tác gia, danh sách văn kiện, danh sách chương, và các trang khác nơi thông tin có thể hữu ích, kể cả trang thảo luận.

 • (Image:25%.svg): Không có đảm bảo nào về một văn kiện nào đó là đáng tin cậy, từng được hiệu đính, hoặc được định dạng đúng. Văn kiện có thể còn chưa hoàn thành.
 • (Image:50%.svg): Văn kiện rõ ràng đã xong và gần như được định dạng đầy đủ, nhưng có thể vẫn còn lỗi trong nội dung và định dạng. Hãy dùng nó nếu:
  • văn kiện đã được một đóng góp viên Wikisource quét lên, nhưng chưa được hiệu đính.
  • văn kiện được nhập vào từ Web, và nguồn không chắc là đáng tin cậy.
 • (Image:75%.svg): Văn kiện đáng tin cậy và được định dạng tốt, và có thông tin về nguồn gốc. Dùng nó nếu:
  • văn kiện đã được hiệu đính và sửa lỗi bởi một thành viên, người đó cũng đã kiểm nó với ấn bản tham khảo.
  • văn kiện được nhập vào từ nguồn uy tín (như Project Gutenberg, Gallica) và đã được kiểm tra lại về định dạng và lỗi khi quét.
 • (Image:100 percent.svg): Văn kiện đã được vài thành viên hiệu đính, những người này cũng đã kiểm tra toàn văn kiện với ấn bản tham khảo. Văn kiện này là rất đáng tin cậy. Nội dung đã được khóa để tránh phá hoại.

Dùng các biểu tượng này sẽ giúp người đọc dễ kiểm tra sự phát triển và chất lượng văn kiện. Nó cũng giúp đóng góp viên dễ theo dõi văn kiện nào cần phát triển (bằng cách dùng "Liên kết đến đây" từ công cụ từ trang hình).

Cũng có thể chỉ ra điều này bằng cách đặt biểu tượng lên tab Văn kiện ở đầu bài viết dùng Template:chất lượng tương ứng.

 {{chất lượng|75%}}

Thông tin về văn kiện Sửa đổi

Thông tin về nguồn của văn kiện, ấn bản, và những người phát triển, hiệu đính và sửa lỗi, có thể cung cấp tại trang thảo luận văn kiện dùng bản mẫu Bản mẫu:Thông tin văn kiện.

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc ấn bản gốc
Nguồn nguồn (website, OCR, ...)
Tham gia đóng góp (thành viên Wikisource đã tải văn kiện lên)
Mức độ phát triển mô tả về mức độ tiến triển cùng biểu tượng  
Ghi chú ghi chú về văn kiện
Người duyệt bài (thành viên Wikisource đã kiểm qua văn kiện)

Để sử dụng bản mẫu thông tin văn kiện, chép/dán dòng sau và điền vào đó thông tin được yêu cầu (đừng bỏ dòng "Thông tin văn kiện" hoặc bất kỳ dấu "|" nào, thậm chí nếu có mục trống):

{{thông tin văn kiện
|ấn bản    = ấn bản gốc
|nguồn     = nguồn (website, OCR, ...)
|tiến triển  = mô tả về mức độ tiến triển cùng biểu tượng [[Image:XX%.svg]]
|ghi chú    = ghi chú về văn kiện
|đóng góp   = [[Thành viên:xxx|xxx]]
|người duyệt  = [[Thành viên:yyy|yyy]], [[Thành viên:zzz|zzz]]
}}

Thông tin về văn kiện cũng có thể chỉ tại trang văn kiện bằng bản mẫu {{Ấn bản}}, sẽ tự động tạo liên kết đến trang thảo luận của văn bản.