Tập tin:Usg-syria-assessment0813-vn.pdf

Liên kết trang mục lục
Đi đến trang
trang sau →
trang sau →
trang sau →

Tập tin gốc(1.275×1.650 điểm ảnh, kích thước tập tin: 736 kB, kiểu MIME: application/pdf, 5 trang)

Miêu tả

Miêu tả
Tiếng Việt: Toàn văn Đánh giá của Chính phủ Hoa Kỳ về việc Chính phủ Xiri sử dụng vũ khí hóa học, bản dịch sang tiếng Việt bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam.
English: Fulltext of U.S. Government Assessment of the Syrian Government’s Use of Chemical Weapons, the Vietnamese translation by Embassy of the United States in Hanoi, Vietnam.
Ngày
Nguồn gốc Embassy of the United States in Vietnam
Tác giả Federal government of the United States

Giấy phép

Public domain
Công trình này thuộc về phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ bởi vì đây là công trình được chuẩn bị bởi một quan chức hoặc nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ như một phần nhiệm vụ chính thức của người đó theo các điều khoản của Title 17, Chương 1, Mục 105 của the Bộ luật Hoa Kỳ. Chú ý: Điều này chỉ áp dụng cho các tác phẩm gốc của Chính phủ Liên bang và không áp dụng cho tác phẩm của bất kỳ tiểu bang, lãnh thổ, khối thịnh vượng chung, hạt, đô thị hoặc bất kỳ phân khu nào khác của Hoa Kỳ. Bản mẫu này cũng không áp dụng cho các thiết kế tem bưu chính được xuất bản bởi Bưu chính Hoa Kỳ kể từ năm 1978. (Xem § 313.6(C)(1) của Compendium of U.S. Copyright Office Practices). Nó cũng không áp dụng cho một số đồng xu của Hoa Kỳ; xem Điều khoản sử dụng của US Mint.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

mô tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình xem trướcKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại17:34, ngày 20 tháng 5 năm 2015Hình xem trước của phiên bản lúc 17:34, ngày 20 tháng 5 năm 20151.275 × 1.650, 5 trang (736 kB)Trần Nguyễn Minh HuyUser created page with UploadWizard

Đặc tính hình